Neprihlásený zákazník: [ prihlásiť ]    

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, telefónne číslo, emailovú adresu a poštovú adresu) sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu firmy UPMAX s.r.o. a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Pri nakladaní s osobnými dátami sa UPMAX s.r.o. zaväzuje riadiť Zákonom č.101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Ak nastane obchodný prípad, kedy je nutné predať osobné informácie zákazníka dodávateľovi, UPMAX s.r.o. sa zaväzuje, že tieto informácie poskytne až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať.

Zákazník využívaním služieb fontini.sk dáva súhlas ku zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou.

Prístup registrovaným zákazníkom do obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Preto, prosím, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

PageRank  Rank SKPodpor!     


www.fontini.sk, www.neno.cz
Prevádzkované systémom PremiumSHOP